Uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce

W dniu 11.10.2018 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce, która do czasu zakończenia prac remontowo - budowlanych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, funkcjonowała w dawnej siedzibie Szkoły Podstawowej przy ul. Bocznej. Od dnia 03.09.2018 r. Placówka w Lubawce znajduje się już w miejscu docelowym, gdzie dzieci mogą korzystać z pomieszczenia kuchennego oraz sali do zajęć. Pomieszczenia wyposażone są we wszelki niezbędny sprzęt.

Wśród zaproszonych gości była Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce Pani Wanda Zabiegło, Burmistrz Miasta Lubawka Pani Ewa Kocemba, Wiceburmistrz Miasta Lubawka Pani Bożena Kończak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Lubawce, Dyrektorzy szkół i nauczyciele z terenu naszej Gminy, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku, Dziennego Domu Pobytu Senior + w Bukówce oraz rodzice dzieci uczęszczających do obu Placówek.

Na okoliczność uroczystego otwarcia tej Placówki dzieci z PWD w Lubawce i Miszkowicach oraz z 11 Drużyny Harcerskiej "Górski Potok" przygotowały program artystyczny dla przybyłych gości. W nowym pomieszczeniu kuchennym dzieci z Placówki, pod okiem wychowawców przygotowały poczęstunek dla przybyłych gości. Było ciasto, sałatka oraz inne smaczne przystawki.

Placówka Wsparcia Dziennego w Lubawce powstała w ramach projektu pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i Miszkowicach", który współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW".

Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu.