Hormonogram pracy terapeutów i psychologa

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE, UL. DWORCOWA 33, INFORMUJE O HARMONOGRAMIE WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO ORAZ PSYCHOLOGICZNEGO, DOSTĘPNEGO W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA

Wsparcie świadczone jest na parterze Ośrodka, pokój nr 2-3

  • Poniedziałek godz. 15:15 -17:15 - terapeuta Pani Agnieszka Sobańska - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób uzależnionych na poziomie podstawowym.
  • Czwartek godz. 15.30-17.30 - psycholog, terapeuta w procesie certyfikacji Pan Michał Bojanowski- konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy w zakresie realizacji programu ograniczania picia oraz warsztaty z zakresu treningu zastępowania agresji.
  • Piątek  godz. 15:15 - 17:15 - terapeuta Pani Agnieszka Sobańska - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób uzależnionych, po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.
  • Poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami rodzinnymi - psycholog, Pani Bogusława Ułanowicz - Pęcherczyk - konsultacje indywidualne trzy razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00. W celu umówienia wizyty na konsultacje psychologiczne należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym Panią Anitą Szawiołą, pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.

Wsparcie terapeutyczne oraz psychologiczne jest BEZPŁATNE i jest przeznaczone dla mieszkańców gminy Lubawka.

Ze względu na panujący stan epidemii, spowodowany COVID-19, przypominamy o konieczności zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności.