Hormonogram pracy terapeutów i psychologa

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE, UL. DWORCOWA 33, INFORMUJE O HARMONOGRAMIE WSPARCIA TERAPEUTYCZNEGO ORAZ PSYCHOLOGICZNEGO, DOSTĘPNEGO W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA

Wsparcie świadczone jest na parterze Ośrodka, pokój nr 2-3

  • Czwartek godz. 15:00 - 17:00 - terapeuta Pani Sandra Podbielska ? konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób uzależnionych na poziomie podstawowym.
  • Piątek  godz. 15:00 - 17:00 - terapeuta Pani Agnieszka Sobańska ? konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób uzależnionych, po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.
  • Poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami rodzinnymi - psycholog, Pani Bogusława Ułanowicz - Pęcherczyk - konsultacje indywidualne trzy razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00. W celu umówienia wizyty na konsultacje psychologiczne należy zgłosić się osobiście w siedzibie MGOPS w Lubawce, przy ul. Dworcowej 33, u pracownika sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, Adriany Porady (I piętro, pok. nr 9). Termin wizyty u psychologa można ustalić również telefonicznie u w/w pracownika, pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.

Wsparcie terapeutyczne oraz psychologiczne jest BEZPŁATNE i jest przeznaczone dla mieszkańców gminy Lubawka.

Informuję, że w siedzibie tut. Ośrodka istnieje możliwość uruchomienia zajęć terapeutycznych w formie konsultacji indywidualnych oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie przynajmniej 10 osób, deklarujących udział w w/w formie wsparcia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tych zajęciach proszone są o zgłaszanie swojej gotowości osobiście w siedzibie MGOPS w Lubawce, przy ul. Dworcowej 33, u pracownika sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, Adriany Porada (I piętro, pok. nr 9) lub telefonicznie u w/w pracownika, pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.