Dzienny Dom Pobytu Senior +

Logo Senior+

W miejscowości Bukówka od miesiąca stycznia 2018r. swoją działalność rozpoczął Dzienny Dom Pobytu "SENIOR+". Celem projektu jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb. W ramach Programu udostępniana została seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawę jakości życia w środowisku lokalnym, integrację społeczną środowiska seniorów, promowanie aktywnego starzenia się.

W Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Bukówce seniorzy mogą nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

Dzienny Dom zapewnia wsparcie seniorom oraz kompensuje skutki samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności a także propaguje model godnego życia w wieku senioralnym.

Seniorzy w naszym Domu mogą korzystać z:

 • terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej:
  • zajęcia ruchowe z piłkami
  • zajęcia plastyczne
  • trening pamięci
  • zajęcia ogrodnicze-hortiterapia
  • zajęcia komputerowe
 • usług rehabilitacyjnych
 • posiłku w formie obiadu
 • poradnictwa specjalistycznego
 • zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych:
  • imprezy okolicznościowe
  • zabawy taneczne
  • wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze
  • imprezy sportowe

Dzienny Dom "Senior+" w Bukówce wchodzi w skład struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

Placówka dysponuje 20 miejscami i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Pobyt w Dziennym Domu "Senior +" jest odpłatny

 

Kontakt

Godziny otwarcia DDP SENIOR+: poniedziałek - piątek  7:00-15:00

Nr telefonu: 575 939 268, 536 096 832

Adres e-mail: seniorplus@mgops.lubawka.eu

Pliki do pobrania