Podprogram 2021 Plus

popz2021plus

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021 Plus

CEL PROGRAMU:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, w miesiącu sierpniu 2023 przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa PODPROGRAM 2021 Plus, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomoc żywnościową.


 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  SIERPIEŃ 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.


 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania, na podstawie którego wydawana jest żywność w okresie realizacji Podprogramu 2021 Plus, wynosi:

 • 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

 • 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Dystrybucja paczek żywnościowych odbywa się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, przez cztery dni w miesiącu w godzinach 8.00-11.00 .

Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2021 Plus nieodpłatnie.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.


 

Zestaw roczny obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:

1. Artykuły warzywne i owocowe:

 • powidła śliwkowe 0,30 kg.

2. Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 2,00 kg.

3. Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 2,00 l.

4. Artykuły mięsne:

 • szynka wieprzowa mielona 0,90 kg.

5. Cukier:

 • cukier biały 2,00 kg.

6. Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 2,00 l.


 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności,

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.


 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.