Podprogram 2021

PO PŻ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2021

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: kwiecień 2022 - październik 2022

CEL PROGRAMU :

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce - w okresie od kwietnia 2022 r. do października 2022 r. przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomoc żywnościową.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 Pomoc kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania, na podstawie którego jest wydawana żywności w okresie realizacji Podprogramu 2021, wynosi:

 • 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

 • 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie

 Dystrybucja paczek żywnościowych odbywa się w wyznaczone dni, w godzinach 8.00 - 11.00 w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zaleceń służb sanitarnych.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny obejmuje:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,20 kg,

 • koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

 • buraczki wiórki 1,40 kg,

 • powidła śliwkowe 1,50 kg, 

2) Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny świderki 4,50kg,

 • kasza jęczmienna 1,50 kg,

3) Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 5,00 l,

4) Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 1,80 kg,

 • szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,

 • filet z makreli w oleju 0,85kg,

5) Cukier:

 • cukier biały 4,00 kg,

 6) Tłuszcze:

 • olej rzepakowy 4,00 l,

 

Żywność przekazywana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest bezpłatnie.