Kadra ośrodka

Kierownik Ośrodka

mgr Aldona Popardowska

pokój nr 8

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek 14:00 - 16:00
  • środa 10:00 - 12:00

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 14

E-mail a.popardowska@mgops.lubawka.eu


Dział obsługi - Sekretariat

mgr Marianna Maik - Samodzielny referent ds. administracyjno-biurowych

pokój nr 7

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 12

Tel. kom. 607 568 705

E-mail sekretariat@mgops.lubawka.eu,  m.maik@mgops.lubawka.eu

 

Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy Domowej

inż. Agnieszka Moryson - Specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej

pokój nr 12

Tel. (75) 74 11 800  wew. 21

Tel. kom. 607 568 705

E-mail a.moryson@mgops.lubawka.eu

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Program POPŻ

Monika Gajewska - Starszy referent ds. administracyjno-biurowych

pokój nr 7a

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 13

Tel. kom. 607 568 705

E-mail sekretariat@mgops.lubawka.eu,  m.gajewska@mgops.lubawka.eu

 


Samodzielne stanowisko pracy ds. świadczeń z pomocy społecznej

mgr Roksana Nasypana - Inspektor ds. administracyjnych i pomocy społecznej

pokój nr 13

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 22

Tel. kom. 607 568 705

E-mail r.nasypana@mgops.lubawka.eu


Samodzielne stanowisko ds. Wspierania Rodziny - Asystent Rodziny

mgr Edyta Matusik - Asystent Rodziny

pokój nr 11

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 20

E-mail e.matusik@mgops.lubawka.eu

 

mgr Katarzyna Szopniewska - Asystent Rodziny

pokój nr 11

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 20

E-mail k.szopniewska@mgops.lubawka.eu


Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenie Wychowawcze [500+]

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek - czwartek 8:00 - 15:00 (przerwa od godz. 12:30 do 13:00)
  • piątek - nieczynne dla interesantów - praca biurowa

mgr Anna Szarkowska-Rams - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

pokój nr 1

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 15, 16

Tel. kom. 607 545 058

E-mail a.szarkowska-rams@mgops.lubawka.eu

Paulina Wójtów - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

pokój nr 1

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 15, 16

Tel. kom. 607 545 058

E-mail p.wojtow@mgops.lubawka.eu


Księgowość

mgr Sylwia Gniadek - Główny księgowy

pokój nr 15

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 24

Tel. kom. 695 602 312

E-mail s.gniadek@mgops.lubawka.eu, ksiegowosc@mgops.lubawka.eu

mgr Joanna Exner - Specjalista ds. księgowych

pokój nr 15

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 24

Tel. kom. 695 602 312

E-mail j.exner@mgops.lubawka.eu


Pracownicy socjalni

Tel. kom. 607 568 705

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek - piątek 8.00 - 11.00
  • czwartek po 10 dniu każdego miesiąca - nieczynne dla klientów - PRACA BIUROWA

Janina Kiełbasa - Specjalista pracy socjanej

pokój nr 9

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 18

E-mail j.kielbasa@mgops.lubawka.eu

mgr Agnieszka Witkowska - Specjalista pracy socjalnej

pokój nr 9

Tel. (75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 18

E-mail a.witkowska@mgops.lubawka.eu

mgr Agnieszka Legutko - Starszy specjalista pracy socjalnej

pokój nr 16

(75) 74 11 800 lub (75) 74 67 761 wew. 17

E-mail a.legutko@mgops.lubawka.eu

mgr Marta Witkowska - Aspirant pracy socjalnej

pokój nr 16

(75) 74 11 800 wew. 17

E-mail m.witkowska@mgops.lubawka.eu


Dzienny Dom Pobytu Senior+

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek-piątek 7:00-15:00

Tel. 575 939 268

E-mail seniorplus@mgops.lubawka.eu