Nabór do pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wynikach naboru na stanowisko: Pracownika administracyjnego: Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zamówień publicznych - 1 etat

Zobacz szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza nabór na stanowisko:
ANIMATORA KULTURY W DZIENNYM DOMU POBYTU SENIOR+ w Bukówce
działającym w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.12.2020 r.

Zobacz szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza nabór na stanowisko: Pracownika administracyjnego: Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zamówień publicznych - 1 etat

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godz. 9.00.

Zobacz szczegóły


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wynikach naboru na stanowisko -
PRACOWNIK SOCJALNY

Zobacz szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2020 r. o godzinie 10:00

Zobacz szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2018 r. o godzinie 10:00

Zobacz szczegóły


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO NA CZAS ZASTĘPSTWA

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wynikach naboru na stanowisko - REFERENT DS. KSIĘGOWYCH

Zobacz szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NA CZAS ZASTĘPSTWA

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
REFERENT DS. KSIĘGOWYCH

Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2017 r. o godzinie 14:00

Zobacz szczegóły

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

Szczegóły w załączeniu


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2017 r. o godzinie 14:00