Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego: specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zamówień publicznych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza nabór na stanowisko: Pracownika administracyjnego: Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zamówień publicznych - 1 etat

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godz. 9.00.