Podprogram 2018

PO PŻ 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.09.2018r. - 30.06.2019r

CEL PROGRAMU:

Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ? w okresie wrzesień 2018r. ? czerwiec 2019r., we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomoc żywnościową oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania skierowania, na podstawie którego jest wydawana żywność - zgodnie z wytycznymi Ustawy o pomocy społecznej - w okresie realizacji Podprogramu 2018, wynosi:

 • 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Paczka żywnościowa składa się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 • groszek z marchewką 3,6 kg,
 • fasola biała 3,6 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,8 kg,
 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 • ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg,
 • herbatniki maślane 0,8 kg,
 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • szynka drobiowa 3 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l,
 • kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 • gołąbki w sosie pomidorowym,
 • miód wielokwiatowy 0,4 kg;

 

EFEKTY:

Pomoc żywnościowa trafiła do 461 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Lubawka.

Dystrybucja paczek żywnościowych odbywała się przez pięć dni w miesiącu, (w trakcie trwania Podprogramu 2018) w godzinach 8.00 ? 10.00 w siedzibie Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2018 osobom potrzebującym zostało wydane:

 • 17 ton 238 kilogramów żywności tj. 2442 paczki żywnościowe.

 

W zakresie Podprogramu 2018 dla 64 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

Rodzaje warsztatów:

 • Kulinarne - 2 spotkania dla 28 uczestników
 • Ekonomiczne - 2 spotkania dla 12 uczestników
 • Dietetyczne - 2 spotkania dla 24 uczestników

 

Żywność przekazywana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest bezpłatnie.