logo_mgops

10
stycznia
2020

Informacja

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach prowadzona jest w sposób ciągły. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pracownik merytoryczny tut. Ośrodka  -  Adriana Porada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, I piętro, pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705, e-mail: a.
logo_mgops

29
października
2019

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

Po okresie wakacyjnym zajęcia w obu Placówkach Wsparcia Dziennego odbywają się wg stałego harmonogramu. Prowadzone są warsztaty kulinarne, zajęcia z informatyki, matematyki, konsultacje z logopedą, fizjoterapeutą i psychologiem. Oprócz stałych zajęć, wychowawcy organizują dla dzieci dodatkowe atrakcje urozmaicające codzienny harmonogram działalności Placówek.
logo_mgops

24
lipca
2019

Informacja o wyborze ofert na stanowisko wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze ofert na zadanie pn. Świadczenie usług przez wychowawców w zakresie sprawowania opieki i organizowania zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Miszkowicach utworzonej w ramach projektu pt. "Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach".
logo_mgops

16
maja
2019

Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w Miszkowicach

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, zamieszkujące na terenie gminy Lubawka, do udziału w zajęciach w Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci w Miszkowicach, która ma swoją lokalizację w budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, Miszkowice 8. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00. W okresie ferii zimowych i wakacji w godzinach od 10.00 do 14.00.

Przeglądaj aktualności