Zajęcia dla seniorów w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Bukówce zawieszone do 24 maja

Wojewoda Dolnośląski wydłużył zawieszenie zajęć w Dziennych Domach Pobytu Senior+ do 24 maja.

W uwagach  do kolejnej decyzji Wojewody czytamy, że decyzja dotyczy jedynie zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie placówek.  Nie wyklucza to udzielania przez pracowników placówek indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także na przykład realizacji e-recept i innych niezbędnych działań wspierających.

Działania  wymienione przez Wojewodę, czyli  udzielanie indywidualnego wsparcia uczestnikom  oraz koniecznej codziennej pomocy prowadzone są przez pracowników DDP w Bukówce  od początku zawieszenia zajęć.

Pliki do pobrania