Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Bukówce wznawia działalność od poniedziałku 8 czerwca

8 czerwca w poniedziałek wracają zajęcia w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Bukówce.

Z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa placówka jest przygotowana  na prowadzenie normalnej działalności. Uwzględnione zostały zalecenia  procedur bezpieczeństwa opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Seniorzy, rozpoczną zajęcia w najbliższy poniedziałek 8 czerwca.

Wszyscy zostali poinformowali o konieczności przestrzegania zasad bezpiecznego przebywania na terenie placówki. Przestrzeganie tych zaleceń jest warunkiem uczestniczenia w życiu naszego Domu.

Nie zmieniają się godziny funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior+.