Przegląd gwarancyjny w Dziennym Domu Pobytu w Bukówce

Wczoraj, 10 kwietnia 2018,  w Dziennym Domu Pobytu w Bukówce, został przeprowadzony przegląd gwarancyjny.

Przegląd przeprowadzono w związku z realizacją inwestycji Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Bukówce na Dzienny Dom Pobytu Seniora. 

Komisja w składzie: Alina Lewandowska i Aldona Popardowska z MGOPS w Lubawce, Alfred Michno i Bartosz Szlanda z Urzędu Miasta w Lubawce, Włodzimierz Wilk i Mirosław Osiecki inspektorzy nadzoru budowlanego, Andrzej Mazurkiewicz i Czesław Maciaszek przedstawiciele wykonawców - sporządziła protokół  z przeglądu.