Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubawka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn.Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Lubawka.