Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi  w miejscu jej zamieszkania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze oferty na zadanie pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi  w miejscu jej zamieszkania

Pliki do pobrania