Informacja o wyborze oferty na zakup i sukcesywną dostawę węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w 2019 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyboerze oferty na zadanie pn. Zakup i sukcesywna dostawa węgla kamiennego do miejsca zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w 2019 roku.

Pliki do pobrania