Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na usługi transportowe, na rzecz osób wskazanych przez MGOPS w Lubawce w 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn.Usługi transportowe na rzecz 20 uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Bukówce, dzieci i młodzieży uczęszczających do Gminnej Placówki Wsparcie Dziennego w Lubawce i Miszkowicach oraz ich opiekunów, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, biorących udział w działaniach profilaktycznych, wynikających z Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2018 r. o godz. 09:00