Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków dla osób wskazanych przez MGOPS w Lubawce w 2019 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze oferty na zadanie pn.

Część I. Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie gorącego jednodaniowego posiłku, podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce  w  roku 2019.

Część II. Przygotowywanie i wydawanie dwudaniowego obiadu dla dzieci będących uczestnikami Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce w okresie ferii zimowych oraz wakacji w roku 2019.

Część III. Przygotowywanie i dostarczanie gorącego jednodaniowego posiłku, uczestnikom Dziennego Domu Pobytu Senior+ Bukówka 50b, 58-420 Lubawka w roku 2019.

Pliki do pobrania