Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wsparcia, poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn. świadczenie usług wsparcia, poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego, na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka.

Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2018 r. o godz. 10:00