Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wsparcia terapeutycznego na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka w 2019 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zadanie pn. świadczenie usług wsparcia terapeutycznego, na rzecz mieszkańców Gminy Lubawka w 2019 r., w zakresie pracy z osobami po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.

Termin składania ofert upływa dnia 17.01.2019 r. o godz. 12:00.