Harmonogram wsparcia terapeutycznego w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o harmonogramie pracy Punktu Konsultacyjnego w 2019 r., funkcjonującego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, gdzie świadczone jest wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla osób z terenu Gminy Lubawka. Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączonym pliku w formacie PDF.