Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie podstawowych uslug opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na rzecz  podopiecznych MGOPS w Lubawce.

Termin składania ofert upływa dnia 08.02.2019 r. o godz. 10.00.