Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. świadczenie podstawowych uslug opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o wyborze oferty na zadanie pn. Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na rzecz  podopiecznych MGOPS w Lubawce.

Pliki do pobrania