Zapytanie ofertowe na zadanie: Przygotowanie i dostawa potraw na kolację wigilijną dla: osób starszych, chorych i samotnych z terenu gminy Lubawka oraz dla dzieci uczęszczających do Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn. "Przygotowanie i dostawę potraw na kolację wigilijną dla: osób starszych, chorych i samotnych z terenu gminy Lubawka, która odbędzie się w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce oraz dla dzieci uczęszczających do Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego, która odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce".

Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2019 r. o godz. 11:00.