Zapytanie dotyczące oferty na stanowiska wychowawców w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na stanowiska wychowawców w Placówkach Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2019 r. o godz. 10:00.