Zapytanie ofertowe dotyczące sprawienia pogrzebu dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Lubawka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza do składania ofert na zadanie pn. sprawienie pogrzebu dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Lubawka.

Termin składania ofert upływa dnia 02.01.2020 o godz. 10:00.