Harmonogram wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego, dostępnego w siedzibie MGOPS w Lubawce

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje o harmonogramie wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego, dostępnego w siedzibie tut. Ośrodka w 2020 r.

Wsparcie świadczone jest na parterze Ośrodka, pokój nr 2 - 3

Czwartek godz. 15:00 - 17:00 - terapeuta Pani Sandra Podbielska - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób uzależnionych na poziomie podstawowym.

Piątek  godz. 15:00 - 17:00 - terapeuta Pani Agnieszka Sobańska - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy  wsparcia dla osób uzależnionych, po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.

Poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami rodzinnymi - psycholog, Pani Bogusława Ułanowicz - Pęcherczyk - konsultacje indywidualne trzy razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00. W celu umówienia wizyty na konsultacje psychologiczne należy zgłosić się osobiście w siedzibie MGOPS w Lubawce, przy ul. Dworcowej 33, u pracownika sekcji przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie, Adriany Porady (I piętro, pok. nr 9)
. Termin wizyty u psychologa można ustalić również telefonicznie u w/w pracownika, pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.

Wsparcie terapeutyczne oraz psychologiczne jest BEZPŁATNE i jest przeznaczone
dla mieszkańców gminy Lubawka.

Informuję, że w siedzibie tut. Ośrodka istnieje możliwość uruchomienia zajęć terapeutycznych w formie konsultacji indywidualnych oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie przynajmniej 10 osób, deklarujących udział w w/w formie wsparcia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tych zajęciach proszone są o zgłaszanie swojej gotowości osobiście w siedzibie MGOPS w Lubawce, przy ul. Dworcowej 33,
u pracownika sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, Adriany Porada (I piętro, pok. nr 9)
lub telefonicznie
u w/w pracownika, pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.