Terapeutyczne wsparcie telefoniczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

W związku z epidemią koronawirusa i nasilającymi się przypadkami przemocy domowej oraz trudnościami jakie przeżywają osoby uzależnione i ich rodziny podczas kwarantanny, Ośrodek Terapii Uzależnień "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie uruchomił bezpłatną infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
Terapeutka - Monika Wójtowicz jest dostępna pod numerem 507-100-838 i udziela bezpłatnych porad i wsparcia w sytuacjach kryzysowych (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora). Więcej informacji można uzyskać na stronie Ośrodka "Radzimowice"