Informacja dla osób pobierających dodatek energetyczny

               INFORMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH

DODATEK ENERGETYCZNY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, iż od dnia 01.05.2020r. nastąpiła zmiana wysokości dodatku energetycznego zgodnie z nowym Obwieszczeniem Ministra Klimatu  z dnia 10.04.2020r. (Dz. U z 2020 poz. 374) i wynosi:

-10,94 zł miesięcznie - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

-15,19 zł miesięcznie - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

-18,23 zł miesięcznie-dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Kwoty dodatku energetycznego w takiej wysokości będą obowiązywały do 30.04.2021r.

 

Kierownik

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lubawce

/-/ mgr Aldona Popardowska