Hospicjum Bonifratrów im. św. Jana Bożego

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. od 2017 roku realizuje świadczenia medyczne w ramach hospicjum domowego dla osób dorosłych.

Oferuje wszechstronną i kompleksową opiekę ukierunkowaną na leczenie objawów postępującej choroby i poprawę jakości życia oraz na łagodzenie cierpienia psychicznego, socjalnego oraz duchowego.

Profesjonalny zespół medyczny (lekarz, pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta) przy współpracy z braćmi Bonifratrami opiekuje się nieodpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ) pacjentami w ostatniej fazie choroby w ich własnym domu, a także w razie potrzeby udzieli wsparcia ich rodzinom. W sytuacji braku możliwości opieki nad pacjentem w warunkach domowych pacjent zostanie skierowany do Hospicjum Stacjonarnego.

Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką hospicyjną w warunkach domowych  są (wg Klasyfikacji ICD-10):

 • Choroby nowotworowe (C00-D48)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności - HIV (B20-B24)
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
 • Kardiomiopatia (I42-I43)
 • Niewydoloność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • Stwardnienie rozsiane (G35)

Zgłoszeń do opieki można dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
pod następującymi numerami telefonów:

na terenie powiatów zlokalizowanych na Dolnym Śląsku:
71 352-84-00 wewnętrzny 100
668-683-184 lub 515 145 267

oraz całodobowo e-mailem: hospicjum@bczwroc.pl

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką są:

 • Skierowanie do hospicjum domowego na druku: Skierowanie do szpitala oddział: hospicjum domowe / poradnia medycyny paliatywnej
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie np. legitymacja emeryta rencisty

Więcej informacji na stronie: https://bonifratrzy.pl/hospicjum-wroclaw/hospicjum-domowe/ 

oraz  w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce  ul. Dworcowa 33 tel. 75 74 11 800 lub 607 568 705