Ponowne uruchomienie działalności Punktu Konsultacyjnego przy MGOPS w Lubawce

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 21.05.2020 r. (czwartek) zostaną wznowione zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, odbywające się w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce. Ze względu na obecną sytuację sanitarno epidemiologiczną zajęcia będą odbywały się tylko w formie konsultacji indywidualnych. Pomoc terapeutyczną mogą uzyskać także osoby współuzależnione, z rodziny i najbliższego otoczenia osób uzależnionych.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikiem sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie MGOPS w Lubawce, Adrianą Poradą

poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705

Terapeuci będą pracować wg następującego harmonogramu:

Pani Sandra Podbielska, konsultacje w czwartki w godzinach od 15:30 do 17:30, parter w budynku MGOPS w Lubawce, ul. Dworcowa 33. Konsultacje indywidualne, motywujące do podjęcia leczenia i utrzymania abstynencji.

Pani Agnieszka Sobańska, konsultacje w piątki od 15:30 do 17:30, parter w budynku MGOPS w Lubawce, ul. Dworcowa 33. Konsultacje indywidualne dla osób po podstawowym programie psychoterapii uzależnienia.

ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCY STAN EPIDEMII PRZYPOMINAM O KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI (maseczki, rękawiczki).