Opieka wytchnieniowa- edycja 2020

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w kwietniu 2020r. złożył wniosek o środki finansowe z Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020.

W wyniku czego Gmina Lubawka została zakwalifikowana do realizacji programu Opieka Wytchnieniowa  edycja 2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób  Niepełnosprawnych.

Program Opieka wytchnieniowa to wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem programu jest uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza czy załatwić sprawę w urzędzie.

 Całkowity koszt zadania to 13 250,40 zł, w tym: 10 760,32 zł to kwota uzyskanej dotacji, a 2544,08 zł to wymagany (20%) wkład własny gminy.

Wsparcie planowane jest dla 2 osób.

Realizatorem Programu jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce.