Pomoc psychologiczna dla mieszkańców gminy Lubawka

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że od dnia 10.06.2020 r. wznowione zostają konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa w siedzibie MGOPS w Lubawce. Pomoc przeznaczona jest dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc, osób z problemami rodzinnymi i osobistymi. Konsultacje odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym funkcjonującym przy tut. Ośrodku.

W celu umówienia wizyty należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem sekcji przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie Adrianą Poradą, tel. 75 74 11 800 lub 607 568 705.

Poradnictwo jest bezpłatne i przeznaczone dla osób z terenu gminy Lubawka.