Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą skorzystać z nieodpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnej w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, borykające się z problemami majątkowymi, socjalnymi, mieszkaniowymi, konsumenckimi, rodzinnymi, czy pracowniczymi.

Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Za pośrednictwem Internetu: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W gminie Lubawka bezpłatną pomoc prawną można uzyskać siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej 33. Radca prawny dyżuruje w każdy wtorek w godzinach od 11:30 do 15:30.

W związku z COVID-19, podczas wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa (rękawiczki, maseczki).