Program " Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - Zaproszenie do składania wniosków

Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w związku z przystąpieniem do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020, który jest finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

W złącznikach zamieszczono informacje i odpowiedanie dokumenty potrzebne do zgłoszenia.