WAŻNA INFORMACJA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że w dniach 06.08.20 r., 13.08.20 r. oraz 20.08.20 r. (czwartki) zajęcia terapeutyczne z Panią Sandrą Podbielską, prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOPS w Lubawce nie odbędą się.

Jednocześnie informuję, że w dniach 31.07.20 r. oraz 07.08.20 r. (piątki) zajęcia terapeutyczne z Panią Agnieszką Sobańską nie odbędą się. Odwołanie powyższych zajęć spowodowane jest sezonem urlopowym. W pozostałym okresie spotkania ze specjalistami będą odbywały się wg dotychczasowego harmonogramu.

Jednocześnie informuję, że w siedzibie MGOPS dyżuruje psycholog, udzielający wsparcia na rzecz osób i rodzin uwikłanych w przemoc, osób z problemami rodzinnymi i osobistymi. W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z pracownikiem MGOPS w Lubawce w godzinach pracy Ośrodka pod nr telefonu 607 568 705 lub 75 74 11 800.

PORADNICTWO JEST BEZPŁATNE I PRZEZNACZONE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAWKA.