Informacja dotycząca naboru do Programu Opieki wytchnieniowej - edycja 2021

Miejsko - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce w związku z możliwością przystąpieniem do programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021, który jest finansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

W  załączniku informacja:

Pliki do pobrania