Informacja na temat bezpłatnego wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dostępnego w siedzibie MGOPS w Lubawce

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, Ul. Dworcowa 33, informuje o harmonogramie wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego, dostępnego w siedzibie tut. Ośrodka

  • Poniedziałek godz. 15:15 - 17:15 - terapeuta Pani Agnieszka Sobańska - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy wsparcia dla osób uzależnionych na poziomie podstawowym
  • Piątek  godz. 15:15 - 17:15 - terapeuta Pani Agnieszka Sobańska - konsultacje indywidualne oraz zajęcia w ramach grupy  wsparcia dla osób uzależnionych, po podstawowym programie psychoterapii uzależnień.

Wsparcie świadczone jest na parterze Ośrodka, pokój nr 2 - 3

Poradnictwo psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie oraz osób z problemami rodzinnymi - psycholog, Pani Bogusława Ułanowicz - Pęcherczyk - konsultacje indywidualne trzy razy w miesiącu w godzinach od 15:00 do 20:00. W celu umówienia wizyty na konsultacje psychologiczne należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym Panią Anitą Szawiołą, pod nr tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705.

Wsparcie terapeutyczne oraz psychologiczne jest BEZPŁATNE i jest przeznaczone dla mieszkańców gminy Lubawka.

Ze względu na panujący stan epidemii, spowodowany COVID-19, przypominamy o konieczności zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności.