ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY LUBAWKA DO WYPEŁNIENIA ANONIMOWEJ ANKIETY!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubawka,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w gminie oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu Gminy Lubawka w sferze społecznej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zbiorczych zestawień i zostaną wykorzystane do opracowania GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY LUBAWKA NA LATA 2021-2030.

Termin przeprowadzenia badań ankietowych: 17.02.2021r. do 03.03.2021r.

Formularz ankiety zamieszczony jest na stronie internetowej www.mgops.lubawka.eu w zakładce Aktualności (do pobrania w poniższym załączniku). Formularz ankiety można również pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Lubawce ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka.

Wypełniony formularz ankiety należy złożyć w siedzibie Ośrodka pod w/w adresem lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mgops.lubawka.eu w terminie do 03.03.2021r.   

 

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii i ocen!
Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół opracowujący Strategię


Kierownik MGOPS w Lubawce
/-/ Aldona Popardowska

Pliki do pobrania