Dystrybucja żywności - MARZEC 2021 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2020, wydawane będą w siedzibie Ośrodka przy ul. Dworcowej 33 w dniach: 11.03.2021 r., 12.03.2021 r. oraz 24.03.2021 r., 25.03.2021 r. i 26.03.2021 r. w godzinach od 8:00 do 11:00.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2020, wynosi:

  • 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej - w dniu wydawania żywności - proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania. W celu ustalenia wysokości dochodu, prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydawania żywności tj. luty 2021r.

Oświadczenie o dochodach oraz klauzula RODO są dostępne do pobrania w załączniku.

 

W związku z COVID - 19 prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa (rękawiczki, maseczki) oraz bezpiecznej odległości.