OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MGOPS W LUBAWCE.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownika socjalnego

Informacje i formularze w załączniku.

Termin składnia dokumentów do dnia 16.08.2022r. godz15.00