Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023

Gmina Lubawka przystąpiła do realizacji: Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023.

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Jest także elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje Program "Korpus Wsparcia Seniorów " na rok 2023 Moduł I i Moduł II.


Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

  • Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość", a także wsparcie gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

    Seniorzy mogą zgłaszać potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego kontaktując się bezpośrednio z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33 w godz. od 7:00 do 15:00 lub dzwoniąc pod numer: 75 74 11 800 lub na infolinię 22 505 11 11


Pliki do pobrania