Gmina Lubawka rozpoczęła realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 - Moduł II

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania.

Koszt całkowity programu to 62.113,50 zł. Gminie Lubawka przyznano dotację w wysokości: 49.690,- zł.

Grupa docelowa: seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mieszkańcy Gminy Lubawka którzy:

  • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

  • prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Uczestnicy programu otrzymają elektroniczne opaski służące do teleopieki.
Opaski wyposażone są w:
- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie
Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33 lub telefonicznie pod nr telefonu: 75 74 11 800, 607 568 705 oraz ogólnopolską infolinię 22 505 11 11.

Udział w programie jest bezpłatny.