Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

1700125324_opieka-wytchnieniowa-lubawka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa  - edycja 2024"

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm.)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

NA CZYM BĘDZIE POLEGAĆ WSPARCIE?

Wsparcie będzie realizowane w następujących formach:

  1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

  2. Usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w miesiącu listopadzie 2023r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z pracownikami

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

ul. Dworcowa 33, tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705