Zapraszamy na dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla mieszkańców Gminy Lubawka

Dyżur odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) 2024 r., godz. 9:00-11:30 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

Specjaliści ZUS udzielą Państwu informacji związanych w szczególności z tematem:
1. zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego;
2. formy i terminu składania wniosku o świadczenie wspierające;
3. zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w związku z pobieraniem
świadczenia wspierającego;
4. zakładania profilu na PUE ZUS i jego funkcjonalności.

Pliki do pobrania