Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024: nabór kandydatów do świadczenia usług

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza osoby chcące świadczyć usługę opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024. 

I. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

II. Wymagania co do kwalifikacji:

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 • Karty zgłoszeniowej kandydata na opiekuna,
 • Dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, itp.
 • Dokumentów poświadczających doświadczenie w opiece nad osobą niepełnosprawną,
 • Oświadczenia do celów ubezpieczeniowych ZUS,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu (dla zatrudnionych),
 • Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (dla zatrudnionych), 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany poniżej adres do dnia 31 maja 2024 r. z dopiskiem "Dotyczy naboru ? kandydat do świadczenia usług w ramach opieki wytchnieniowej - edycja 2024".

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 75 74 11 800, kom. 607 568 705. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 33 , 58-420 Lubawka