Zapraszamy seniorów w wieku 60 lat i więcej do udziału w programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce zaprasza seniorów w wieku 60 lat i więcej do udziału w programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Moduł II.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 60 lat i więcej będących mieszkańcami Gminy Lubawka, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Uczestnicy programu otrzymają elektroniczne opaski służące do teleopieki, tzw. "opieki na odległość".
Opaski wyposażone są w:
- przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie zapraszamy do kontaktu z pracownikami
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33
poniedziałek ? piątek od 8:00 ? 14:00 albo dzwoniąc pod numer: 75 74 11 800