Zakończenie programu profilaktyczno - edukacyjnego UNPLUGGED

1714118013_miniaturka.jpg

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce informuje, że w tym tygodniu kończymy realizację rekomendowanego programu profilaktyczno-edukacyjnego przeprowadzonego wśród młodzieży klas VII szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubawka.

UNPLUGGED pozwolił uczestnikom zdobyć wiedzę na temat:

  • zmiany postaw i opinii wobec używania substancji psychoaktywnych,
  • nabycia umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych,
  • czynników ryzyka i czynników chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
  • wiedzy o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
  • umiejętności komunikowania swoich emocji,
  • umiejętności asertywnej obrony swoich racji,
  • innych umiejętności interpersonalnych, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
  • wiedzy o narkotykach,
  • umiejętności radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Dziękujemy uczniom za wzięcie udziału w programie Unplugged oraz trenerowi za jego przeprowadzenie!