MGOPS w Lubawce rozpoczął realizację programu profilaktyczno - edukacyjnego UNPLUGGED

1713187882_UNPLUGGED-02.jpg

W dniu 15 kwietnia 2024r. MGOPS w Lubawce rozpoczął realizację programu profilaktyczno - edukacyjnego UNPLUGGED rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W programie biorą udział uczniowie klas VII z następujących placówek:

  • Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubawce,
  • Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim,
  • Szkoły Podstawowej w Miszkowicach.

Zaplanowano przeprowadzenie 5 edycji programu (po 12 spotkań trwających po 45 minut każde dla wszystkich edycji).

Informacje o programie:

Wykorzystywane w "Unplugged" strategie działań profilaktycznych obejmują: rozwijanie umiejętności życiowych uczniów, korygowanie błędnych przekonań normatywnych (edukacja normatywna) oraz przekazywanie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Program uwzględnia także wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych oraz odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej, która konieczna jest w ustalaniu celów oddziaływań profilaktycznych adresowanych do młodzieży.

Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.