Zapraszamy na dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla mieszkańców Gminy Lubawka

Dyżur odbędzie się 24 maja (piątek) 2024 r., godz. 9:00-11:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33.

Specjaliści ZUS udzielą Państwu informacji związanych w szczególności z tematem:

  1.  zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego;
  2.  formy i terminu składania wniosku o świadczenie wspierające;
  3.  zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego;
  4.  zakładania profilu na PUE ZUS i jego funkcjonalności.